Wervings- en selectieprocedure

 
 
Werving en selectie vormt een belangrijke activiteit van ons bureau. In deze procedures hanteren wij een aantal fasen. Fase 3 tot en met 6 zijn specifiek bedoeld voor kandidaten.
 

1   Functie-analyse
  persoonlijke kennismaking met opdrachtgever en de werkplek
  functie-omschrijving ( nu en toekomstgericht)
  functieprofiel
   
2   Selectieprofiel
  bepalen doelgroep
  bepalen wervingsmethoden
  bepalen wervingsbronnen
   
3   Selectie (potentiële) kandidaten
  briefselectie
  eigen file en networking
  op harde criteria
  op zachte criteria
   
4   Interviews
  houding en gedrag
  motivatie m.b.t. vacature
  persoonlijkheidsonderzoek (indien gewenst)
  capaciteiten - en vaardighedenonderzoek (indien gewenst)
   
5   Voordragen geselecteerde kandidaten aan de opdrachtgever
  begeleiding bij het eindgesprek
  begeleiden bij de besluitvorming
  advisering omtrent de arbeidsovereenkomst
   
6   Nazorg, evaluatiegesprek met de kandidaat, enkele maanden nadat hij/zij in de nieuwe functie begonnen is.